Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Stärkt integritet för idrottare

Publicerad

I en lagrådsremiss föreslår regeringen att det införs en ny lag som reglerar behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete.

Världsantidopningskoden och de internationella standarder som Världsantidopningsbyrån (WADA) beslutat kräver behandling av personuppgifter i idrottens antidopningsarbete. Sådan behandling ska ske på ett ändamålsenligt sätt och ska skydda enskilda mot kränkningar av den personliga integriteten. Därför föreslår regeringen att det införs en ny lag som reglerar behandling av personuppgifter i idrottens antidopingsarbete.

– Regeringen föreslår en ny lag för att stärka den personliga integriteten för idrottarna inom ramen för idrottens antidopingsarbete. Det innebär att idrottsutövares personuppgifter kommer få ett bättre skydd, säger integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman.

Lagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning. Lagen är tillämplig när personuppgifter behandlas i idrottens antidopningsarbete av Antidoping Sverige AB (nationell antidopningsorganisation för svensk idrott) och Riksidrottsförbundet, samt ett antal andra aktörer som utför antidopningsarbete i Sverige. Den innehåller exempelvis bestämmelser om för vilka ändamål som personuppgifter får behandlas i antidopningsarbetet. Vidare finns bestämmelser om skyddsåtgärder för enskilda i form av bland annat tillgångsbegränsningar och begränsningar av den längsta tid som personuppgifter får behandlas.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2022.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz