Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Tätare rapportering för ökad handelskapacitet mellan elområden

Publicerad

Regeringen ger Svenska kraftnät i uppdrag att tätare och mer detaljerat dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas mellan elområden. Informationen till regeringen ska synliggöra hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige.

- Svenska kraftnät redogör på ett tillfredställande vis sitt arbete, men mot bakgrund av den rådande situationen på elmarknaden är det mycket viktigt att jag får detaljerad information oftare, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

De fortsatta begränsningarna i handelskapacitet och de stora prisskillnaderna inom Sverige som dessa bidrog till, gör att regeringen anser att det finns ett behov av en tätare och mer proaktiv uppföljning av Svenska kraftnäts kontinuerliga arbete och samtidigt öka transparensen i det arbete som sker.

Därför ger nu regeringen ett uppdrag till Svenska kraftnät med det övergripande syftet att med tätare frekvens och mer detaljerat än tidigare dela information om hur handelskapaciteten i närtid kan ökas och hur Svenska kraftnäts arbete bidrar till en säker elförsörjning till konkurrenskraftiga priser i hela Sverige. Detta är alltså utöver långsiktiga åtgärder i form av nätinvesteringar.

Uppdraget innebär att Svenska kraftnät i slutet av varje kvartal under 2022 informerar regeringen om de åtgärder som vidtas för att öka handelskapaciteten. Informationen ska avse elområdesgränser inom Sverige såväl som mellan Sverige och våra grannländer och avgränsas till de åtgärder som bedöms påverka handelskapaciteterna den kommande treårsperioden.

Regeringen vill också genom uppdraget informeras om på vilket sätt Svenska kraftnät planerar att använda intäkterna från så kallade kapacitetsavgifter.

Utöver det ovan nämnda ska även den sista rapporten inom ramen för uppdraget innehålla information om åtgärder för att främja den finansiella marknadens funktion, förutsättningar för anslutning av ny elproduktion och framtida behov av effektreserven (efter 2025).

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-043 78 85
e-post till Amalia Pedersen

Fakta

Effektreserv:
Effektreserven är en extra produktionsresurs i södra Sverige (för närvarande Karlshamnsverket) som Svenska kraftnät förfogar över under perioden 16 nov till 15 mars.

Kapacitetsintäkter:
Kapacitetsintäkterna uppstår genom prisskillnader mellan elområden, och de stora prisskillnaderna under 2021 genererade därmed stora intäkter.
Det finns ett regelverk som tillser att dessa intäkter ska återgå till elmarknaden, exempelvis genom att förstärka elnätet och därigenom minska framtida prisskillnader.