Pressmeddelande från Socialdepartementet

Utredning presenterar förslag inom bostadsbidraget och underhållsstödet

Publicerad

Utredningen om bostadsbidrag och underhållsstöd – minskad skuldsättning och ökad träffsäkerhet (BUMS) överlämnade i dag sitt slutbetänkande till socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi. Utredningen lämnar bland annat förslag om att nya inkomstunderlag ska införas för bostadsbidrag och betalningsskyldighet för underhållsstöd för att minska risken för skuldsättning för barnfamiljer.

– Att förbättra situationen för familjer med låg ekono­misk standard är en prioriterad fråga för regeringen. Utredningens betänkande är ett viktigt steg i regeringens arbete med att öka den ekonomiska tryggheten för barnfamiljer och förbättra situationen för familjer med låga inkomster, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att göra en översyn av bostadsbidrag och underhållsstöd för att öka den fördelningsmässiga träffsäkerheten och minska skuldsättningen i förmånerna.

Utredningen föreslår bland annat att bostadsbidraget ska grundas på de månatliga inkomstuppgifterna i arbetsgivardeklarationerna på individnivå från Skatteverket. Genom denna förändring bedömer utredningen att det är möjligt att minska återkraven för hushåll med bostadsbidrag med mer än 90 procent.

Underhållsstödet ska garantera ett barns försörjning när en bidragsskyldig förälder av olika anledningar inte betalar underhåll för barnet. Utredningen föreslår att den bidragsskyldiga förälderns betalningsbelopp till Försäkringskassan ska grundas på de mer aktuella månadsuppgifterna vilket ökar träffsäkerheten i betalningsbeloppet och risken för skuldsättning minskar.

Betänkandet nu kommer att beredas i Regeringskansliet i sedvanlig ordning. 

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz