Pressmeddelande från Justitiedepartementet

300 miljoner kronor för att bland annat få tillbaka barn och unga till idrotten efter pandemin

Publicerad

Regeringen har beslutat i en extra ändringsbudget att tillföra idrotten 300 miljoner kronor i kris- och återstartsstöd. Tillskottet ska främst gå till insatser för att nå barn och unga som lämnat idrotten under pandemin och för att bredda mångfalden inom ledarskapet.

Pandemin och restriktionerna har medfört fortsatt negativa ekonomiska konsekvenser för idrottsverksamheter i hela landet. Regeringen föreslår därför att idrotten tillförs 300 miljoner kronor som i likhet med tidigare kris- och uppstartsstöd till idrotten ska fördelas av Riksidrottsförbundet.

Tillskottet ska främst gå till insatser för att nå barn och unga som lämnat idrotten under pandemin och för att bidra till en jämlik och jämställd uppstart av idrottsverksamheterna. För att möjliggöra uppstarten behövs även insatser för att bredda mångfalden av ledarskapet inom idrotten.

– Pandemin har påverkat ungas idrottsutövande negativt. Krisstödet handlar främst om att få barn och unga som lämnat idrotten att komma tillbaka, säger integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman.

Regeringen har tidigare under pandemin tillfört idrotten 1 500 miljoner kronor i extra ändringsbudget för 2020, 1 955 miljoner kronor i extra ändringsbudget för 2021, samt 520 miljoner kronor i budgetpropositionen och i extra ändringsbudget för 2022.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz