Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Björn Borschos utses till vikarierande generaldirektör och chef för Brottsförebyggande rådet

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat att utse Björn Borschos till vikarie­rande general­direktör och chef för Brotts­före­byggande rådet (Brå). Björn Borschos är i dag förvalt­nings­chef och ställ­före­trädande myndig­hets­chef på Brå.

Björn Borschos ska vikariera som general­direktör och chef för Brå från och med den 14 februari 2022, till dess att en ny general­direktör och chef tillträder sin anställning.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh