Pressmeddelande från Socialdepartementet

Ett nationellt kunskapsstöd ska stärka beredskapen inom vården

Publicerad

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd för att förbättra vårdens förmåga att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter. Det är en del av arbetet att stärka beredskapen i vården och öka motståndskraften i det civila försvaret.

– Regeringen är mån om att stärka hälso- och sjukvårdens beredskap. Pandemin har understrukit hur angeläget det är att fortsätta med det arbetet och det här blir en viktig del, säger socialminister Lena Hallengren.

Syftet med uppdraget är att skapa förutsättningar för att arbeta likvärdigt i landet och underlätta samordning mellan regioner och på nationell nivå när det gäller förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter.

I uppdraget ingår även att ta fram ett svenskt begrepp för förmågan att hantera ett plötsligt och oväntat inflöde av patienter (på engelska kallat surge capacity) och en definition av begreppet som inkluderas i Socialstyrelsens termbank. Vidare ska myndigheten inventera och sammanställa regionernas arbetssätt, samordning och erfarenheter av hur förmågan utvecklades under covid-19-pandemin.

En redovisning av uppdraget ska lämnas till Socialdepartementet senast den 3 februari 2023.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Socialdepartementets registrator.

Presskontakt

Elin Aarflot
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-274 23 53
e-post till Elin Aarflot