Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

EU-ministern gör digitalt besök på Örnsköldsviks gymnasium

Publicerad

Vad tycker elever i Sverige om EU och vilka frågor är viktiga att Sverige driver i EU-arbetet? Som en del i den rundresa EU-ministern genomför, samtalar Hans Dahlgren idag med ungdomar vid Nolaskolan/Örnsköldsviks gymnasium.

Hans Dahlgren kommer att svara på elevernas frågor och ta del av deras syn på vad som är viktigt att Sverige driver i EU-arbetet.

Den digitala frågestunden arrangeras i samarbete med Europaparlamentets kontor i Sverige och går att följa live onsdagen den 23 februari  kl. 10.00-10.45 på Youtube.

Tid för intervjuer finns, kontakta pressekreterare Victoria Frisk Garcia.

Om EU-resan

I början av 2020 påbörjade EU-minister Hans Dahlgren EU-resan i syfte att ta del av ungas syn på EU. Besöken - både digitala och på plats - har skett på skolor, högskolor och universitet runt om i Sverige, och är en del av regeringens arbete med att öka kunskapen om och delaktigheten i EU-frågor.

Presskontakt

Victoria Frisk Garcia
Pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-047 23 12
e-post till Victoria Frisk Garcia