Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om effektivare överprövning av offentlig upphandling lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. Förslagen syftar framför allt till att domstolsprocessen i mål om offentlig upphandling ska bli snabbare och mer förutsägbar.

– Utdragna överprövningar ska inte stå i vägen för en bra och hållbar affär. Med den här propositionen tar vi nästa steg i att effektivisera domstolsprocesserna vid offentlig upphandling, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen föreslås bland annat att det i mål om offentlig upphandling ska införas ett lagstadgat skyndsamhetskrav samt regler som begränsar parternas möjligheter att efter en viss tidpunkt i domstol åberopa bland annat nya fel och brister i upphandlingen (en så kallad preklusionsfrist).

Förslagen syftar till att handläggningen i upphand­lingsmålen ska gå snabbare och att det ska bli mer förutsägbart för såväl upphandlande myndigheter som leverantörer vilka frågor som domstolen kommer att pröva i målet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering