Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förstärkt stöd till civila samhället

Publicerad

Regeringen föreslår i en extra ändringsbudget ett förstärkt stöd till det civila samhället för att mildra effekterna av pandemin. Förslaget innebär ett tillfälligt stöd på 50 miljoner kronor till civilsamhällets barn- och ungdomsorganisationer. Även särskilda insatser på 80 miljoner kronor föreslås till organisationer i civilsamhället som arbetar med särskilt utsatta grupper. Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 24 februari.

Stöd till civilsamhällets arbete med särskilt utsatta

Organisationer inom det civila samhället har en central roll när det gäller att nå grupper som på olika sätt drabbas särskilt av restriktioner och konsekvenser av covid-19-pandemin. Regeringen tillför därför 80 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta.

Under år 2021 avsattes sammanlagt 150 miljoner kronor för detta ändamål och under 2020 avsattes 50 miljoner kronor.

Stöd till barn- och ungdomsorganisationer

Pandemin har även medfört svårigheter för ungdomsrörelsen att bedriva sin ordinarie verksamhet. Regeringen tillför därför 50 miljoner kronor till barn- och ungdomsorganisationerna för att stärka deras förutsättningar att bedriva sitt arbete.

Medlen kommer att fördelas genom förordningen om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Stödet till barn- och ungdomsorganisationerna har sedan tidigare tillförts extra medel med anledning av pandemin, en höjning med 50 miljoner kronor för åren 2020–2022. Detta innebär en höjning med totalt 100 miljoner kronor för 2022, från 212 miljoner kronor till 312 miljoner kronor.

Enligt riksdagens preliminära planering kommer budgeten att beslutas den 24 februari.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00