Pressmeddelande från Statsrådsberedningen

Hans Dahlgren bjuder in till EU-sakråd om Konferensen om Europas framtid

Publicerad

NY VERSION. EU-minister Hans Dahlgren bjuder under februari månad in till tre uppföljande EU-sakråd om Konferensen om Europas framtid. Först ut är ett sakråd med arbetsmarknadens parter den 16 februari, därefter Sveriges regioner, Länsstyrelser och SKR den 21 februari och slutligen representanter för civilsamhället och utbildningsverksamheter den 23 februari.

Konferensen om Europas framtid har nu pågått under cirka 8 månader. Det är ett initiativ för att öka delaktigheten och ha en närmare dialog med medborgarna om Europas väg framåt. Konferensen pågår för fullt med dialoger som hålls runt om i EU-länderna med människor, aktörer och organisationer som engagerar sig via konferensens digitala plattform. En viktig målsättning är att nå ut brett i hela samhället, med ett särskilt fokus på unga, samt att engagera grupper som vanligtvis inte deltar i dialogen om EU-frågor. Konferensen är en gemensam ansats mellan de tre institutionerna; Europeiska parlamentet, kommissionen och rådet. Därför deltar även kommissionens representationskontor och Europaparlamentets kontor i Stockholm vid sakråden, som syftar till att diskutera aktörernas deltagande i konferensen och deras prioriteringar om EU:s framtid.

Regeringen arbetar aktivt för att öka medborgarnas delaktighet i EU. I samband med konferensens lansering i maj förra året, bjöd sr Dahlgren in till en rad EU-sakråd med syfte att informera om och diskutera dess betydelse. Under konferensens gång har EU-ministern fått möjlighet att föra en dialog om EU med ungdomar över hela landet genom att besöka deras skola eller universitet. Därtill har EU-ministern deltagit i Kommittén Demokratin 100 års torgmöten runt om i landet och i andra aktiviteter för att diskutera aktuella EU-frågor.

https://futureu.europa.eu

Rättelse

Det tidigare pressmeddelandet var en felaktig version och innehållet i nuvarande utförande har till delar förändrats och uppdaterats.

Presskontakt

Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om Konferensen om Europas framtid