Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Hjälp med läxor och utökad lovskola ska bidra till att fler elever klarar skolan

Publicerad

I en proposition föreslår regeringen en utökning av lovskolan och att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas extra studietid. Förslagen ska verka för en mer jämlik skola där elever som behöver extra stöd får det. Det skapar förutsättningar för att fler elever lär sig mer och blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

– Vi behöver ta tillbaka kontrollen över skolans utveckling för att alla elever ska få likvärdiga möjligheter att lyckas. Det ska inte spela någon roll vilken skola du går på eller om dina föräldrar har råd att köpa privat läxhjälp. Nu lägger regeringen fram förslag för att alla elever som behöver ska erbjudas mer tid för sitt lärande i skolan, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

I propositionen föreslås att alla elever i grundskolans årskurs 4–9 ska erbjudas minst två timmar extra studietid per vecka från och med höstterminen 2022. Under den frivilliga studietiden kan elever få hjälp med läxor och annat skolarbete.

De senaste åren har stora satsningar gjorts från staten på lovskola, och huvudmännen är numera skyldiga att erbjuda lovskola till elever i årskurs 8 och 9 som är i behov av det. Regeringen föreslår nu också att den skollagsreglerade lovskolan utökas med ytterligare 25 timmar för elever i årskurs 9 som riskerar att inte bli behöriga till ett nationellt program i gymnasieskolan. Lovskolan ska bedrivas på läsårsloven och kan på så sätt bidra till att fler elever uppnår behörighet innan läsårets slut.

Kostnaderna för studietiden beräknas till 220 miljoner kronor årligen och kostnaden för lovskolan beräknas till 22 miljoner kronor årligen. I budgetpropositionen 2022 överförs medel från statsbidragen för lovskola och läxhjälp för att kompensera kommunerna.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren