Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Khashayar Farmanbar i ett extra ministerrådsmöte om energifrågor

Publicerad

I dag deltar energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i ett extrainsatt ministerrådsmöte i EU med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Medlemsländernas energiministrar kommer under mötet att informeras om energiläget inom EU och informera om läget i sina egna länder. Länderna kommer också att utbyta information och erfarenheter om bland annat störningar och beredskap på energiområdet.

Situationen i Ukraina har också gett upphov till krav på energistöd till landet. Deltagande energiministrar uppmanas dela med sig av syn på hur ett sådant stöd kan se ut.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta:

Regeringen mottog fredag den 25 februari en uppdaterad lägesbild från Energimyndigheten. I nuläget är bedömningen att det inte finns någon akut risk för brist eller försörjningsstörningar i leveranserna av el, gas eller drivmedel i Sverige. Sveriges energiförsörjning är i låg grad direkt beroende av ryska energileveranser och energileveranser från Ryssland fungerar enligt uppgifter normalt, vilket gör att det i just nu inte finns några indikationer på en hastigt förestående bristsituation. Samtidigt går det redan nu se att läget påverkar priserna den europeiska energimarknaden, och därmed även svenska konsumenter.