Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Kunskapslyft öppnar för enklare regler inom lantbruket

Publicerad

Att förenkla jordbrukspolitiken är ett tydligt mål för regeringen. Jordbruksverket har därför fått i uppdrag att ta fram ett helt nytt rådgivningsprogram för lantbrukare med värdefulla naturbetesmarker och slåtterängar. Dagens detaljerade villkor för dessa marker ersätts från och med 2023 med rådgivning. Jordbruksverket ska arbeta i dialog med lantbruksnäringen, rådgivare och myndigheter för att kunna träffa rätt med satsningen.

Som en del regeringens arbete med att förenkla jordbrukspolitiken föreslår regeringen i den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken att minska detaljstyrningen i stödet till naturbetesmarker och slåtterängar. Istället föreslås satsningar på ökad kunskap hos de som ska sköta dessa marker.

 – Naturbetesmarker och slåtterängar är värdefulla för den biologiska mångfalden och det är viktigt att de fortsätter skötas på ett sätt som är bra för växter och djur. Detta är viktigt steg i vårt arbete att förenkla jordbrukspolitiken, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Med färre regler, mer kunskap och bra stöd blir det enklare att ha djur på naturbetesmarker. Satsningen syftar också till att bidra till att fler och växande gröna företag på våra landsbygder och en ökad svensk livsmedelsproduktion. I den strategiska planen för den gemensamma jordbrukspolitiken har regeringen därför också föreslagit höjda ersättningsnivåer till dessa marker.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney