Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Näringsdepartementet föreslår ny styrelseordförande i SEK

Publicerad

Näringsdepartementet har genom näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson beslutat att föreslå att Lennart Jacobsen väljs till ny styrelseordförande för Aktiebolaget Svensk Exportkredit (SEK) vid bolagets årsstämma.

Lennart Jacobsen är utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan och är sedan 2021 styrelseledamot i SEK. Lennart Jacobsen bedöms för bolagets styrning ha relevant kompetens, erfarenhet och bakgrund.

– SEK har en viktig roll för svensk export och jobb inom industrin och för den gröna omställningen. Jacobsen har en gedigen finansiell bakgrund och erfarenhet som passar verksamheten mycket väl, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Aktiebolaget Svensk Exportkredit bildades av staten och affärsbankerna 1962 i syfte att ge den svenska industrin bättre tillgång till långfristig finansiering och öka dess konkurrenskraft. Sedan 2003 är staten ensam ägare. SEK:s huvuduppgift är att på kommersiella grunder säkerställa tillgång till hållbara finansiella lösningar för svensk exportnäring.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord