Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Nordisk kartläggning av innovations- och produktionskapacitet för vacciner

Publicerad

Sverige, Norge, Island, Finland och Danmark har kommit överens om en gemensam pilotstudie med syfte att kartlägga resurser för innovation, utveckling och produktionskapacitet för vacciner. Uppdraget har i Sverige gått till Vinnova som får en samordnande roll i genomförandet av studien som ska bedöma potentialen för ömsesidig nytta av nordiskt samarbete på området.

Den 9 juni 2021 stod Sverige värd för ett nordiskt ministermöte med syfte att diskutera nordiskt samarbete kring kapacitet för innovation och produktion av vacciner. Mötet ledde till ett arbete som nu resulterat i en gemensam nordisk studie.

– Sveriges innovationshub för framtidens läkemedel och vaccin i Matfors är en av många spännande satsningar inom framställning av vaccin som idag görs i Norden. Dessa offentliga och privata satsningar ger förutsättningar för ett fördjupat nordiskt samarbete som förbättrar pandemiberedskapen och stärker Norden som globalt ledande life science-region, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.

Studien ska baseras på en marknadsanalys av företag och organisationer i värdekedjan för vaccinutveckling och -produktion samt en kartläggning av nya och planerade investeringar. Studien ska svara på vilka potentiella synergier och samverkansmöjligheter som finns som gagnar alla de nordiska länderna och som skulle stärka nordiskt deltagande i initiativ på EU- och internationell nivå.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord