Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nu är elpriskompensationen på plats

Publicerad

Regeringen har beslutat om elpriskompensationen. Stödet är på mer än 7 miljarder kronor och når omkring 2 miljoner hushåll, vilket är mer än vart tredje hushåll i Sverige. Från och med den 15 mars kommer elnätsbolagen att kunna söka medel hos Kammarkollegiet för vidare utbetalning till hushållen.

− Det är bra att detta äntligen är på plats och till hjälp för de hushåll som har drabbats av höga elpriser under vintern. Detta har varit en snabb process för att se till att pengarna ska komma hushållen till godo, säger energiminister Khashayar Farmanbar.

Regeringen aviserade den 12 januari ett förslag på en kompensation för de hushåll som har hög elförbrukning med anledning av den rådande situationen på elmarknaden i Sverige och i Europa. Kompensationen avser tre månader: december 2021 till och med februari 2022.

Riksdagen beslutade den 24 februari 2022 om budgetanslaget för elpriskompensationen och regeringen har idag beslutat om förordningen och anslagsbrev om elpriskompensation.

Det är elnätsbolagen som genom ett frivilligt åtagande förmedlar elpriskompensationen från Kammarkollegiet till hushållen. Från och med den 15 mars 2022 kommer elnätsbolagen kunna ansöka om elpriskompensationen hos Kammarkollegiet. Därefter kommer elnätsbolagen påbörja utbetalning eller kreditering till hushållen. Ett flertal elnätsbolag planerar att påbörja sina utbetalningar på fakturor som skickas ut till hushållen i april månad, men definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd kan skilja sig åt. Tidpunkten påverkas dels av hur elnätsbolaget valt att hantera utbetalningen av stöd, dels av med vilka intervall kunden får sina räkningar, månadsvis eller kvartalsvis.

För mer information och svar på vanliga frågor besök gärna: Frågor och svar om elpriskompensation

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Var publiceras förordningen digitalt?

När förordningen har publicerats i Svensk författningssamling kommer den att länkas till här.