Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Ny lagstiftning föreslås för ett tydligare VMA-system

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot förslag till ny samlad reglering av VMA-systemet som kan tillämpas på varning till allmänheten i fred och krig. Den nya regleringen tydliggör hur VMA-systemet fungerar och ansvarsfördelningen mellan systemets olika aktörer.

Viktigt meddelande till allmänheten, det så kallade VMA-systemet, är det varnings- och informationssystem som används för att varna och ge vägledande information vid allvarliga händelser och olyckor, exempelvis terrorangrepp eller kärnkraftsolyckor. Tillgängliga kanaler för sändning av sådana meddelanden är sändning i radio och tv, meddelanden till telefoner och genom signal i utomhusvarningssystemet.

Utredningen har bland annat haft i uppdrag att se över och föreslå en mer sammanhållen och överskådlig reglering av hela VMA-systemet i Sverige och tydliggöra ansvarsfördelningen mellan systemets aktörer.

I förslagen som i dag överlämnades av utredare Monica Rodrigo, generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten, föreslås en ny lag och förordning som ska reglera grunderna för VMA-systemet och vara tillämpliga på varning i fred och krig. Viktiga meddelanden till allmänheten ska kunna sändas vid bland annat olyckor, allvarliga störningar av viktiga samhällsfunktioner samt vid höjd beredskap när det finns fara för liv, hälsa, egendom eller miljön. Det rör sig om varningar eller information som skyndsamt behöver nå allmänheten för att undvika att till exempel människor kommer till skada.

Endast myndigheter ska enligt förslaget vara behöriga att begära att viktiga meddelanden till allmänheten ska sändas.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh