Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Nya steg mot mer tillgängliga internettjänster i EU

Publicerad

För att effektivt kunna genomföra EU:s förordning om en gemensam digital ingång, den så kallade SDG-förordningen, i Sverige föreslår regeringen en kompletterande nationell lag och förordning. Bestämmelserna syftar till att tydliggöra den struktur och organisation för hur genomförandet av SDG-förordningen ska ske i Sverige.

– Studier, arbete och företagande över EU:s landsgränser är numera en del av människors vardag och det är därför viktigt att vi utnyttjar digitaliseringens möjligheter och skapar de rätta förutsättningarna för att förenkla rörligheten inom EU till sin fulla potential, säger digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den 2 oktober 2018 beslutades EU:s förordning om en gemensam digital ingång, den s.k. SDG-förordningen. Enligt förordningen ska en gemensam digital ingång inrättas i syfte att minska den administrativa bördan för privatpersoner och företag när de utövar sin rätt till fri rörlighet och utför ärenden eller bedriver verksamhet över gränserna.

Ingången ska fungera som en central kontaktpunkt där länkar ger tillgång till webbsidor med information samt hjälp- och problemlösningstjänster som är publicerade på nationell nivå eller EU-nivå. I ett senare skede ska även vissa typer av bevis och intyg, med individers godkännande, kunna utbytas direkt mellan myndigheter inom EU enligt principen att en användare bara ska behöva lämna en uppgift en gång.

Regeringen föreslår en kompletterande nationell lag och förordning med bestämmelser som ska tydliggöra den struktur och organisation för hur genomförandet av SDG-förordningen ska ske i Sverige. Bland annat föreslås det att regeringen får besluta om vilka myndigheter och organisationer som ska anses som så kallade behöriga myndigheter enligt förordningen, hur den nationella samordnarrollen ska regleras samt vilken information som ska lämnas av de behöriga myndigheterna.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00