Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Peter Hultqvist deltog i ministermöte inom försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist deltog den 22 februari i försvarsministermöte inom försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF). Vid det årliga ministermötet, som hölls i Storbritannien, diskuterades bland annat utvecklingen av säkerhetsläget i Europa och kommande övningsverksamhet inom ramen för JEF.

Jimmy Wise, Försvarsdepartementet, Storbritannien

Det årliga ministermötet inom JEF samlade försvarsministrarna från de tio deltagande länderna till diskussioner som inledningsvis rörde utvecklingen av säkerhetsläget i Europa.

– Vi har över tid sett en försämring av säkerhetsläget i vårt närområde. Vi konstaterade att hoten mot den europeiska säkerhetsordningen är oacceptabla, säger Peter Hultqvist.

Vid ministermötet diskuterades även samarbetet mellan JEF och Nato, och planering för JEF:s verksamhet de närmsta två åren, inklusive bland annat scenariobaserade diskussioner där företrädarna för JEF medlemsländer ställs inför olika händelseförlopp och diskuterar hur dessa kan hanteras. Försvarsministrarna beslutade även att genomföra gemensamma övningar i JEF de kommande månaderna, mot bakgrund av utvecklingen av säkerhetsläget.

– JEF är ett prioriterat samarbete för Sverige. Det bidrar, liksom andra internationella försvarssamarbeten som vi deltar i, till att höja Sveriges nationella försvarsförmåga och förmågan att agera tillsammans med andra i händelse av kris, säger Peter Hultqvist.

JEF är ett ramverk för en snabbinsatsstyrka som leds av Storbritannien. JEF ska kunna agera självständigt eller inom ramen för en FN-, Nato- eller EU-insats i händelse av en kris, med fokus på norra Europa. Förutom Storbritannien och Sverige är Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge och Island medlemmar i JEF.