Pressmeddelande från Finansdepartementet

Regeringen föreslår regeländringar för val och beslut i kommuner och regioner

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat proposition till riksdagen med förslag om ändrade regler för val och beslut i kommuner och regioner. Bland annat föreslås lagändringar som möjliggör automatiserat beslutfattande inom den kommunala förvaltningen.

Ett sätt för den kommunala sektorn att möta ökade arbetsuppgifter är att ta tillvara de möjligheter till effektivisering som finns i digitala arbetssätt och verktyg. I den proposition som nu överlämnas till riksdagen föreslår regeringen att kommuner och regioner ges möjlighet att i vissa fall använda automatiserat beslutsfattande. Förslaget innebär att kommunsektorn får motsvarande möjlighet som statliga myndigheter att använda sig av automatiserade beslut.

– Automatiserat beslutsfattande innebär att servicen till invånarna kan förbättras genom snabbare beslut. Med det här förslaget kan effektivitetsvinsterna tas tillvara, samtidigt som ett rättssäkert beslutsfattande i kommuner och regioner säkerställs, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen föreslår regeringen även en ny lag om proportionella val i kommuner och regioner. Syftet med den nya lagen är att göra regelverket mer ändamålsenligt och lättillämpat. Lagförslaget innebär bland annat att det inte längre kommer vara möjligt för partier att tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning.

– Det är i grunden en demokratisk fråga att systemet för fördelningen av platser är utformat på ett sådant sätt att representationen i bland annat styrelser, nämnder och utskott stämmer överens med de förtroendevaldas väljarstöd. Det är därför glädjande att vi nu kan lämna dessa förslag som bland annat åtgärdar problemet med att partier kan tjäna platser genom att använda andra partiers gruppbeteckning utan att finns ett äkta samarbete, säger civilminister Ida Karkiainen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering