Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Regeringen ger kompletterande uppdrag rörande infrastruktursatsningar i Norrbotten och Västerbotten

Publicerad

Just nu pågår den gröna industriella revolutionen i norra Sverige med flera stora etableringar och expansioner av företag som skapar tusentals nya jobb i Norrbottens och Västerbottens län. Regeringen ger därför Trafikverket i uppdrag att djupare analysera vilka förutsättningar som finns för genomförande av de finansieringslösningar som Trafikverket föreslagit.

– Trafikverket ska nu fördjupa analysen av möjligheterna att använda till exempel brukaravgifter eller direkt medfinansiering i de investeringar myndigheten tidigare identifierat i norra Sverige. Det är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabba på den gröna omställningen för industrin, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

Trafikverket har redan tidigare på regeringens uppdrag analyserat vilken påverkan de stora etableringarna och expansionerna av företag i Norrbotten och Västerbotten har för behovet och nyttan av åtgärder i transportinfrastrukturen.

När Trafikverket redovisade sina rekommenderade åtgärder framgick det i slutsatserna att det krävdes ytterligare analys av de olika finansieringslösningar som kunde vara tänkbara, som till exempel medfinansiering från olika aktörer.

Syftet med det nya uppdraget är att fördjupa analysen av vilka förutsättningar och möjligheter som finns för genomförande av de finansieringslösningar som Trafikverket föreslagit.

Trafikverket ska redovisa uppdraget den 18 mars 2022.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström