Pressmeddelande från Socialdepartementet

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss om ändringar i efterlevandestödet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förändringar i efterlevandestödet. Förändringarna syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd.

Efterlevandestödet är ett stöd för barn som inte har rätt till barnpension och vars ena eller båda föräldrar avlidit. Efterlevandestödet är en form av grundskydd på samma sätt som underhållsstödet.

Förslaget som nu lämnas till Lagrådet innebär att efterlevandestöd inte längre ska betalas ut till barn vars ena eller båda föräldrar avlidit, om barnen samtidigt får vård eller boende bekostat av det allmänna, eftersom barnen i dessa fall redan har sin grundtrygghet säkrad. Det kan till exempel vara barn som placeras inom ramen för Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Förslaget i lagrådsremissen syftar till att göra efterlevandestödet mer likt underhållsstödet eftersom båda stöden syftar till att ge samma form av grundskydd. Underhållsstöd utgår inte till barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna.

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Simon Sätherberg
T.f. pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Mobil 073-0862307
e-post till Simon Sätherberg