Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Regeringen tar krafttag mot arbetslivskriminalitet

Publicerad

Det ska vara ordning och reda på arbetsmarknaden och schyssta villkor ska råda. Regeringen tar nu nästa steg i kampen mot arbetslivskriminaliteten genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet.

Ladda ner:

– Fusk och brottslighet på arbetsmarknaden, så kallad arbetslivskriminalitet, göder den organiserade brottsligheten och ska bekämpas med samhällets fulla styrka. Genom att inrätta regionala center mot arbetslivskriminalitet intensifierar regeringen arbetet med att trycka tillbaka kriminaliteten och städa upp på svensk arbetsmarknad, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Regionala center mot arbetslivskriminalitet

Ett viktigt verktyg i kampen mot arbetslivskriminalitet är det myndighetsgemensamma arbete som regeringen sjösatte i december 2017. Det arbetet har levererat över 6000 myndighetsgemensamma kontroller sedan start.

Det uppdrag som regeringen nu avser att ta beslut om innebär att detta arbete utvecklas. Arbetsmiljöverket, Polismyndigheten och Skatteverket får i uppdrag att påbörja inrättandet av regionala center mot arbetslivskriminalitet till vilka övriga samverkande myndigheter ska ansluta sig successivt. Arbetsmiljöverket ska samordna uppdraget.

Minst två regionala center mot arbetslivskriminalitet ska vara på plats redan juni 2022 och sju center ska vara på plats under 2023. Centren ska fungera som nav för myndigheternas arbete avseende planering, genomförande och uppföljning av gemensamma aktiviteter, med fokus på myndighetsgemensamma kontroller.

De regionala centren ska dela kontor med de regionala underrättelsecenter som redan finns inom ramen för myndighetssamverkan mot organiserad brottslighet. Genom samlokaliseringen utnyttjas befintliga resurser effektivt och samverkan mellan myndigheterna underlättas.

Åklagarmyndigheten läggs till bland de åtta myndigheterna som tidigare ingått i samverkan. I uppdraget läggs också särskilt fokus vid att växla upp kontrollverksamheten, att stärka samrådet med arbetsmarknadens parter regionalt och nationellt samt vidareutveckla arbetssätt för att upptäcka, motverka och förebygga arbetslivskriminalitet som kan anses särskilt komplex och systematisk, exempelvis när arbetstagare utnyttjas i människohandel eller människoexploatering.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00