Rundabordssamtal om motverkande av oseriösa aktörer i upphandlingar

Publicerad

Civilminister Ida Karkiainen och bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson bjuder in parter, branschorganisationer och myndigheter för tre rundabordssamtal om hur oseriösa aktörer kan motverkas i offentliga upphandlingar. Samtalen kopplat till tre fokusbranscher är ett led i att komma åt problem med fusk och arbetslivskriminalitet i offentlig upphandling.

I Sverige genomförs varje år ca 18 000 upphandlingar till ett värde av ca 800 miljarder kronor. Samtidigt saknas det idag ett system som gör det möjligt för upphandlande myndigheter att på ett enkelt sätt kontrollera leverantörer som har gjort sig skyldiga till brott eller har begått andra överträdelser mot gällande lagstiftning. Det vill regeringen ändra på och i ett första steg bjuds därför aktörer från tre prioriterade branscher in på rundabordssamtal.

   - Vi ska ta tillbaka kontrollen över välfärden och alla myndigheter ska ha de verktyg och befogenheter som behövs för att bekämpa kriminalitet. Oseriösa leverantörer som har gjort sig skyldiga till brott, inte betalat sina skatter eller andra avgifter ska inte kunna få offentliga kontrakt genom upphandlingar, säger civilminister Ida Karkiainen.

I regeringens arbete med att motverka arbetslivskriminalitet har även långa leverantörskedjor i offentlig upphandling identifierats som en riskfaktor för att överenskomna avtalsvillkor inte uppfylls av samtliga underleverantörer.

   - Kampen mot arbetslivskriminalitet är en prioriterad fråga för mig och regeringen. När underleverantörer används i flera led ökar risken för att oseriösa aktörer utför tjänster för våra skattepengar. Det ser vi inte minst inom bygg- och anläggningsbranschen. säger Bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Rundabordssamtalen äger rum i mars där branschorganisationer och parterna från bygg- och entreprenad-, städ- och transportbranschen bjuds in. 

   - Nu samlar vi relevanta aktörer för att lyssna till deras erfarenheter och diskutera lösningar, säger civilminister Ida Karkiainen.  

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering