Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Samtal om utbildningsutbudets utveckling när omställningsstudiestödet införs

Publicerad

I dag, måndag den 21 februari, har utbildningsminister Anna Ekström bjudit in arbetsmarknadens parter, ett antal omställningsorganisationer och utbildningsaktörer för att diskutera hur utbildningsutbudet behöver utvecklas för att möta behoven av kompetensutveckling och omskolning när omställningsstudiestödet införs.

– Det nya omställningsstudiestödet kommer att ge helt nya möjligheter att ställa om till ett nytt yrke eller vidareutbilda sig inom sin bransch. I dag ser jag fram emot att ta del av kloka tankar kring hur utbildningsutbudet kan utvecklas så att fler kan skaffa sig de kompetenser som efterfrågas på en arbetsmarknad i förändring, till exempel för att Sverige ska fortsätta leda klimatomställningen med framtidens gröna jobb, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Under mötet kommer de olika aktörerna få möjlighet att ge sin syn gällande bland annat inom vilka områden och utbildningsnivåer det behöver finnas ett utbildningsutbud som riktar sig till målgruppen för omställningsstudiestödet, hur utbudet behöver utvecklas med avseende på exempelvis studieform och studietakt samt inom vilka områden utbildningar bör värnas, byggas ut eller utvecklas.

De inbjudna aktörerna är LO, TCO, Saco, PTK, OFR, Svenskt Näringsliv, Sveriges Kommuner och Regioner, Arbetsgivarverket, Trygghetsfonden TSL, TRR Trygghetsrådet, Omställningsfonden, Trygghetsstiftelsen, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Sveriges Kommuner och Regioner samt Folkbildningsrådet.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller mejla Utbildningsdepartementets registrator.

Presskontakt

Anja L Sundberg
Pressekreterare hos utbildningsminister Anna Ekström
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-116 77 45
e-post till Anja L Sundberg

Prenumerera på nyheter från Utbildningsdepartementet