Skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner föreslås

Publicerad

I dag tog justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och kulturminister Jeanette Gustafsdotter emot betänkandet En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Ladda ner:

Utredningen, som letts av hovrättsrådet Anne Rapp, har haft i uppdrag att bland annat utreda behovet av och lämna förslag till ett förstärkt straffrättsligt skydd mot brott som riktar sig mot någon som utövar sin yttrandefrihet och för utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

− Det är helt oacceptabelt att den som deltar i samhällsdebatten, bedriver samhällsgranskande journalistik eller har till uppgift att hjälpa och skydda andra i samhället utsätts för våld, hot eller trakasserier. Alla sådana former av hot och brott utgör ett angrepp mot hela vårt samhälle och måste bekämpas, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

− Yttrandefrihet är en grundpelare för vårt demokratiska samhälle. Hat och hot mot journalister eller andra utövare av samhällsnyttiga funktioner riskerar att inskränka den friheten. Dessa röster är oumbärliga och får aldrig riskeras att tystas av hat och hot, och därför välkomnar jag denna utredning, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utredningen lämnar bland annat följande förslag:

  • En ny straffskärpningsgrund införs som innebär att det ska ses som försvårande att den brottsliga gärningen begåtts mot en person på grund av att han eller hon eller någon närstående yrkesmässigt bedrivit nyhetsförmedling eller annan journalistik.
  • Två nya gradindelade brott införs i brottsbalken. Brotten ska betecknas våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion. Med utövare av viss samhällsnyttig funktion avses hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom socialtjänsten, räddningstjänstpersonal samt utbildningspersonal inom skolväsendet.
  • Straffskalan för brott mot tystnadsplikt skärps och brottet grovt brott mot tystnadsplikt införs.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2023.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00