Skogsprogrammets årskonferens lockar rekordstort deltagande

Publicerad

Skogsfrågorna ligger högt på den politiska agendan. Många aktuella skogsfrågor står på programmet när landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg bjuder in till nationella skogsprogrammets årskonferens. På konferensen deltar från regeringen även klimat- och miljöminister Annika Strandhäll samt EU-minister Hans Dahlgren.

Det stora intresset för skogsfrågorna avspeglas i att ett rekordstort antal deltagare anmält sig till skogsprogrammets årskonferens som hålls måndag den 14 februari i digitalt format. Landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg inleder med en fördjupad bild av arbetet framåt med skogsfrågorna.

– Alla möjligheter som finns på Sveriges landsbygder ska tas tillvara. Vi ska öka takten i klimatomställningen och skapa fler gröna jobb i hela landet. Skogen och skogspolitiken är centrala i dessa prioriteringar, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

EU-frågorna och annan omvärldsanalys kommer att diskuteras på hög nivå. Torbjörn Haak som är biträdande myndighetschef vid Sveriges EU-representation i Bryssel deltar, liksom EU-kommissionens Humberto Delgado Rosa, direktör från DG Environment.

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier och skogsprogram för att bidra till det nationella skogsprogrammet. Idag finns 14 regionala strategier och 7 regionala handlingsplaner Flera exempel kommer att presenteras och diskuteras.

Vikten av att ha flera perspektiv tydliggörs i den avslutande ministerpanelen där landsbygdsministern diskuterar med sina ministerkollegor klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och EU-minister Hans Dahlgren.

– Vi har ett gemensamt ansvar att se till att skogens fulla potential tas tillvara i klimatomställningen. Samtidigt ska vi säkerställa att skogen finns kvar för kommande generationer, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

– Skogen är vårt bästa verktyg för att kunna ställa om och fasa ut det fossila. Skogen har en central roll i klimatarbetet, både som kolsänka och som en källa till hållbart producerade råmaterial som ersätter fossilbaserade produkter, säger klimat- och miljöminister Annika Strandhäll.

– Det finns ett stort intresse i Bryssel för det svenska skogsbruket och skogen i arbetet för en hållbar utveckling och i klimatarbetet - vi måste vinnlägga oss att bidra till en bred och ökad gemensam förståelse baserad på fakta. Det kommande svenska ordförandeskapet 2023 ska vi ta vara på, också med de förtecknen, säger EU-minister Hans Dahlgren.

Presskontakt

Max Ney
Pressekreterare hos landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-094 25 40
e-post till Max Ney
Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin
Samuel Guron
T.f. pressekreterare hos EU-minister Hans Dahlgren
Telefon (växel) 08-405 10 00
AnnaLena Olausson
Pressansvarig Skogsstyrelsen
Telefon 036-35 94 91