Sverige blir medlem i internationell koalition för mediefrihet

Publicerad

Sverige ansluter sig till den globala mediefrihetskoalitionen Media Freedom Coalition (MFC). Utrikesminister Ann Linde företräder Sverige under MFC:s konferens om mediefrihet, som hålls i Tallinn den 9–10 februari.

– Det är med glädje som jag kan meddela att Sverige blir medlem i Media Freedom Coalition. De senaste årens negativa trend med hot och trakasserier mot journalister är ett hot mot demokratin. Sverige har en lång tradition av att stå upp för yttrandefrihet och pressfrihet internationellt, säger utrikesminister Ann Linde.

– Som minister med ansvar för medier och demokrati ser jag vikten av att utbyta erfarenheter internationellt i frågor som rör pressfrihet och yttrandefrihet. Det är en gemensam angelägenhet och därför välkomnar jag det svenska medlemskapet i Media Freedom Coalition, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

The Media Freedom Coalition (MFC) bildades 2019 på initiativ av Storbritannien. Koalitionen har idag 50 medlemmar.

Koalitionsmedlemmarna har anslutit sig till ”The Global Pledge on Media Freedom” – en utfästelse om att gemensamt arbeta för att stärka mediefrihet världen över genom att bland annat vidta åtgärder när journalister eller andra medieaktörer hotats och arbeta för ansvarsutkrävande när mediefrihet inskränkts.

Presskontakt

Andreas Enbuske
Pressekreterare hos utrikesminister Ann Linde
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-130 58 86
e-post till Andreas Enbuske
Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00