Pressmeddelande från Utrikesdepartementet

Sverige ger 50 miljoner kronor för att stärka Ukrainas motståndskraft

Publicerad

Sverige lanserar idag tillsammans med Storbritannien, Kanada, Schweiz och USA en ny fond som ska stärka Ukrainas motståndskraft i den konfliktdrabbade sydöstra regionen. Sverige kommer att stödja fonden med 50 miljoner kronor under kommande tre år.

- Med 50 miljoner kronor till Partnership Fund for Resilient Ukraine visar vi idag återigen Sveriges solidaritet och orubbliga stöd för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Fonden kommer att stärka motståndskraften mot den ryska aggressionen i östra och södra Ukraina genom att bidra till bättre leverans av samhällsservice, ökad dialog och inkluderande ekonomisk utveckling, säger biståndsminister Matilda Ernkrans.

- Sverige fortsätter att visa vår orubbliga solidaritet och omfattande stöd för Ukraina i ett oroligt läge. Den här fonden kommer att bidra till att stärka Ukrainas motståndskraft. Den kommer att kunna svara snabbt och flexibelt på de behov som uppstår och som uppkommit som resultat av Rysslands aggression sedan 2014, säger utrikesminister Ann Linde.

Fonden kompletterar FN:s stöd genom att vara mer flexibel, risktagande och lyhörd i förhållande till utvecklingen på marken. Ukraina är den största mottagaren av Sveriges reformstöd till Östeuropa med ca 240 miljoner kronor årligen. Regeringen antog i december 2021 en regional reformstödsstrategi för Östeuropa för perioden 2021–2027. Strategin omfattar sammanlagt 6,6 miljarder kronor.
 
Vid lanseringen av fonden den 2 februari deltar från Sverige biståndsminister Matilda Ernkrans.

Presskontakt

Nadja Yusuf
Pressekreterare hos biståndsminister Matilda Ernkrans
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-085 00 49
e-post till Nadja Yusuf