Pressmeddelande från Utbildningsdepartementet

Tydligare och mer likvärdig resursfördelning till skolor

Publicerad

Skattepengar ska gå till skolan. Kommuner har till skillnad från fristående skolor ett lagstadgat ansvar att anordna utbildning för kommunernas elever. Fristående skolor ska därför inte ges ersättning för ett ansvar som de inte har. Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss som syftar till att öka likvärdigheten mellan kommunala och enskilda huvudmän samtidigt som principen om lika villkor upprätthålls.

Hemkommunen har ansvaret att se till att alla barn i kommunen som har rätt till utbildning får plats i en skola nära hemmet. Kommunen måste även ha plats för elever som är nyinflyttade, och kommunen är också skyldig att ta emot elever om en fristående skola lägger ner. Det så kallade skolplaceringsansvaret innebär merkostnader för de kommunala huvudmännen som huvudmännen för fristående skolor inte har. Trots det får kommunala och enskilda huvudmän i dag samma ersättning i grundbelopp per elev. 

För att öka likvärdigheten föreslår regeringen att bestämmelserna om hur grundbeloppet beräknas ska förändras och att reglerna för kommunernas resursfördelning förtydligas. När hemkommunen beräknar bidraget till fristående skolor ska ett avdrag göras för merkostnader som kommunen har till följd av skolplaceringsansvaret. 

– Vi behöver ta tillbaka den demokratiska kontrollen över skolan och säkerställa att skattepengar går till att alla elever får en god utbildning. Det är orimligt att resursfördelningen i dag inte tar hänsyn till det större samhällsansvar och de merkostnader kommunerna har med att alltid kunna ordna skolplats till alla elever. Vi ska inte ersätta friskolor för ett ansvar de inte har. De här förslagen skapar en större tydlighet och transparens i hur resurser fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och behov, säger skolminister Lina Axelsson Kihlblom.

Regeringen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 1 juli 2022 och tillämpas för kalenderåret 2024.

Presskontakt

Vidar J Lindgren
Pressekreterare hos skolminister Lina Axelsson Kihlblom
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-840 33 12
e-post till Vidar J Lindgren