Pressmeddelande från Finansdepartementet

Uppdrag till Statskontoret att ta fram introduktionsutbildning för statligt anställda

Publicerad

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att ta fram och erbjuda en webbaserad introduktionsutbildning för statligt anställda. Syftet med utbildningen är att ge nyanställda en gemensam introduktion till den särskilda roll som statsanställda har.

Utbildningen är även ett viktigt steg i att ytterligare stärka myndigheternas arbete med en god förvaltningskultur

– De som arbetar i statsförvaltningen ska känna sig trygga i sin roll. En gemensam introduktionsutbildning för anställda kan förhindra att fel och brister uppstår, minska risken för korruption och därmed också bidra till att upprätthålla förtroendet för statsförvaltningen, säger civilminister Ida Karkiainen

Utbildningen ska i första hand rikta sig till nyanställda vid statliga myndigheter under regeringen och omfatta frågor som är centrala för statsanställda. Exempel på sådana frågor är de grundläggande rättsprinciper och regelverk som gäller i statsförvaltningen och som utgör den statliga värdegrunden.

Utbildningen ska kunna erbjudas från och med den 1 juli 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering