Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Förslag om bättre villkor för kommersiell radio

Publicerad

Regeringen har idag, torsdag den 17 mars, beslutat om en proposition som avser förslag om ändringar i radio- och tv-lagen, samt förslag om en tillfällig lag om förlängning av tillstånd att sända digital kommersiell radio. Den tillfälliga lagen och lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022.

Den kommersiella radion är en viktig del av det svenska medielandskapet och det är avgörande för en levande mediemångfald att det finns privatägda medier vid sidan av public service. Syftet med förslagen är att skapa goda förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommersiell radioverksamhet.

– Vi ska ha starka och oberoende medier i hela landet. Dessa beslut gör radioföretagens villkor mer förutsägbara och ger företagen bättre möjlighet att bedriva en livskraftig verksamhet, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

I propositionen lämnas förslag om att ändra gränsen för annonstid och förslag om att möjliggöra förlängning av tillstånd för digital kommersiell radio. Vidare föreslås att tillståndsperioderna för tv ska gälla i åtta år i stället för sex år, samt att möjligheten till återkallelse av sändningstillstånd vid överträdelse av annonsregler avskaffas.