Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd

Publicerad

Regeringen har idag, torsdag den 31 mars, utsett Ulrika Årehed Kågström till ny ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Förordnandet avser perioden 1 april 2022 till och med 31 mars 2025.

– Jag är glad att Ulrika Årehed Kågström med sin breda kompetens och erfarenhet har tackat ja till uppdraget som ordförande i styrelsen för Statens kulturråd. Myndigheten spelar en central roll för kulturlivet i hela Sverige och står nu mitt i arbetet med att hantera pandemins effekter för kultursektorn, och samtidigt stötta kulturlivet i en återstart, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Ulrika Årehed Kågström är sedan 2016 generalsekreterare för Cancerfonden och sedan 2017 ordförande i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern. Hon är också styrelseledamot i Union for International Cancer Control (UICC) samt ledamot i insynsrådet för Livsmedelsverket. Ulrika har tidigare varit generalsekreterare för Svenska Röda Korset och varit vice VD för Riksteatern.  Hon har även varit ordförande i Folkoperan AB liksom vice ordförande i Stiftelsen Tekniska museet samt suttit i insynsrådet för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Ulrika Årehed Kågström lämnar sitt uppdrag som ordförande i styrelsen för Kungliga Dramatiska Teatern i samband med bolagsstämman i april 2022.

Regeringen har även fattat beslut om att förlänga förordnandet för Thomas Pålsson i styrelsen för Statens kulturråd. Thomas Pålsson, före detta generaldirektör för Statens servicecenter, är härmed förordnad till och med 31 december 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterare. För alla övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00

Statens kulturråd

Statens kulturråd (Kulturrådet) är en central myndighet inom det kulturpolitiska området. Myndighetens uppgift är att verka för konstens och kulturens utveckling och tillgänglighet genom att fördela och följa upp statliga bidrag och genom andra främjande åtgärder. Under 2021 fördelade Kulturrådet sammantaget fem miljarder kronor i bidrag, varav 2,1 miljarder var olika former av krisstöd med anledning av coronapandemin. Myndigheten leds av en styrelse som består av högst nio ledamöter.