Pressmeddelande från Kulturdepartementet

30 miljoner kronor till civilsamhället för humanitära insatser med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad

Regeringen har idag, torsdag den 17 mars, beslutat att avsätta 30 miljoner kronor för civilsamhällets arbete med flyktingmottagande i Sverige.

– Det civila samhällets organisationer och trossamfunden är centrala aktörer för ett bra flyktingmottagande. Det visar inte minst erfarenheterna från flyktingsituationen 2015 då civilsamhället visade stor förmåga att agera snabbt och flexibelt. Därför är det viktigt att vi nu kan avsätta dessa medel och att de kommer civilsamhället till del så snabbt det går, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Rysslands invasion av Ukraina har drivit miljoner människor på flykt. Igår, onsdagen den 16 mars, bjöd regeringen in till ett rundabordssamtal med civilsamhällets aktörer för att ta del av deras bild av läget, få en överblick av de insatser som görs och undersöka behov av stöd.

– Civilsamhällets organisationer och trossamfunden har beskrivit sina insatser och behov i detta akuta läge. Jag är säker på att de medel vi nu avsätter kommer att göra stor nytta, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter. 

Regeringen kommer att återkomma om hur medlen ska fördelas.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00