Pressmeddelande från Miljödepartementet

Annika Strandhäll till New York och Washington DC för att leda FN-möte inför Stockholm+50

Publicerad

Den 28-31 mars reser klimat- och miljöminister Annika Strandhäll till New York och Washington D.C i USA. Under resan kommer hon att leda förberedande möten inför FN:s högnivåmöte Stockholm+50 i Sverige i juni, lansera svenskamerikansk klimatsatsning och träffa ledande amerikanska politiker.

Under besöket i New York kommer klimat- och miljöminister Annika Strandhäll bland annat att träffa olika aktörer i förberedande möten inför Stockholm+50, där Sverige är en av värdarna.

Annika Strandhäll möter även USA:s kilmatsändebud John Kerry för att stärka och utveckla ländernas samarbete i det globala klimatarbetet. Strandhäll kommer även att delta i den officiella lanseringen av Green Transition Initiative, som är en treårig satsning mellan Energimyndigheten, Vinnova och Business Sweden.

Under resan kommer klimat- och miljöministern att delta i ytterligare besök med fokus på den gröna omställningen och samverkan med USA på klimat- och miljöområdet. Hon kommer även att träffa UN Women, Världsbanken, UNDP och amerikanska politiker från senaten och kongressen.

Sveriges och USA:s samarbete inom miljö och klimat

Sverige och USA betonar båda hur klimatomställningen bidrar till jobb och ekonomisk tillväxt. De båda länderna har en nära dialog i det globala klimatarbetet, bland annat inom ramen för den svensk-indiska ledarskapsgruppen för industriomställning, LeadIT.

Presskontakt

Albin Nordin
Pressekreterare hos klimat- och miljöminister Annika Strandhäll
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-0888324
e-post till Albin Nordin

Stockholm+50

Den 2-3 juni 2022 arrangerar FN högnivåmötet Stockholm+50, i Stockholm, där Sverige står som värd, tillsammans med Kenya. I år är det femtio år sedan FN:s första miljökonferens ägde rum, Stockholmskonferensen 1972, som Olof Palme var initiativtagare till. Ambitionen med Stockholm+50 är att högtidlighålla 50-årsjubiléet, men också att bidra till att öka takten i omställningen mot hållbara och gröna samhällen, fler jobb och en miljö i balans för alla, där ingen lämnas utanför.