Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Beslut om proposition om genomförande av arbetsvillkorsdirektivet

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition om genomförande av EU-direktivet om arbetsvillkor. Ändringarna som föreslås ska förbättra arbetsvillkoren för arbetstagare genom att främja tydligare och mer förutsägbara anställningsvillkor.

I propositionen föreslår regeringen bland annat en utökad skyldighet att lämna information till arbetstagare när en anställning inleds, vid ändring i anställningsförhållandet och när arbetstagare ska sändas utomlands i tjänsten. Regeringen föreslår även att det ska införas bestämmelser om att en arbetstagare som huvudregel får ha flera olika anställningar parallellt och att en arbetsgivare ska lämna ett skriftligt svar om en arbetstagare begär en annan anställningsform eller en högre sysselsättningsgrad.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022.

Presskontakt

Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein