Pressmeddelande från Försvarsdepartementet

Estlands och Sveriges försvarsministrar möttes på Gotland för samtal om säkerhetsläget i Östersjön

Publicerad

Försvarsminister Peter Hultqvist besökte den 23 mars Gotlands regemente (P 18) tillsammans med Estlands försvarsminister Kalle Laanet. På agendan stod bilaterala samtal om säkerhetsläget i Östersjön och regionalt försvarssamarbete.

Peter Hultqvist och Kalle Laanet går utomhus och hälsas av soldater.
Peter Hultqvist och Kalle Laanet anländer till P 18. Foto: Tomas Ängshammar/Försvarsmakten

– Rysslands aggression mot Ukraina har förändrat den säkerhetspolitiska situationen i Europa i grunden. Försvarsmakten omfördelar och prioriterar kontinuerligt sina resurser med anledning av detta, bland annat har den militära närvaron på Gotland förstärkts, säger Peter Hultqvist.

När försvarsministern besökte P 18 i Visby tillsammans med sin estniska motpart, diskuterade de både det bilaterala försvarssamarbetet mellan Sverige och Estland och multilaterala samarbeten där bägge länderna ingår, som Joint Expeditionary Force (JEF), European intervention Initiative (EI2) och EU.

– I det här svåra läget är samarbete med andra länder centralt. Sveriges samarbete med grannländerna runt Östersjön, däribland Estland, är grundläggande för att bygga säkerhet i vårt närområde.

Peter Hultqvist framhöll också under mötet att den svenska regeringens agerande efter Rysslands invasion av Ukraina vilar på tre ben; att driva på sanktioner mot Ryssland, stötta Ukraina och stärka Sverige.

Presskontakt

Toni Eriksson
Pressekreterare hos försvarsminister Peter Hultqvist
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-072 83 16
e-post till Toni Eriksson