Pressmeddelande från Finansdepartementet

Fjärde extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om stöd till Ukraina genom Världsbanken

Publicerad

Regeringen har i dag överlämnat en fjärde extra ändringsbudget till riksdagen. I budgeten lämnas förslag om att Sverige ska stötta Ukraina genom att ställa ut en garanti på cirka en halv miljard kronor till Världsbankens lån till Ukraina. Åtgärden har presenterats tidigare.

Till följd av Rysslands invasion befinner sig Ukraina i en akut likviditetskris och landets finansiella och ekonomiska stabilitet förväntas försvagas ytterligare. Redan innan invasionen var Ukrainas ekonomi påverkad av den ökade osäkerheten i området. Det extraordinära läget kräver betydande åtgärder och därför avser regeringen att utöka sitt stöd till Ukraina ytterligare genom att ställa ut en garanti om högst 44,7 miljoner euro plus ränta för Världsbankens utlåning till Ukraina.

Eftersom situationen i Ukraina är mycket allvarlig och utvecklas snabbt är det av avgörande betydelse att stöd kan tillhandahållas så snart som möjligt. Det planerade lånet är en uppföljning av ett tidigare lån- och reformprogram som för Ukraina fick 2021 och därför kan Världsbanken påbörja utbetalningar omgående. Lånet löper till och med 2039 och de fem första åren är amorteringsfria.

I det fall Ukraina inte kan betala tillbaka lånet finansieras Sveriges garanti via biståndsbudgeten genom att ersätta uteblivna räntor och amorteringar under lånets löptid. Förslaget innebär att de statliga garantiåtagandena ökar med ca 0,5 miljarder kronor exklusive plus ränta.

Presskontakt

Mirjam Kontio
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-074 05 57
e-post till Mirjam Kontio
Per Strängberg
Pressekreterare hos finansminister Mikael Damberg
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-093 90 56
e-post till Per Strängberg