Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Förarbevis för vattenskoter kan omhändertas på plats

Publicerad

Regeringen har beslutat om en proposition som innebär att Polismyndigheten och Kustbevakning får möjlighet att omhänderta förarbevis för vattenskoter direkt på plats vid misstanke om brott till sjöss. Det ska även bli möjligt att återkalla förarbeviset tills vidare.

I propositionen föreslår regeringen att ett förarbevis för vattenskoter ska kunna återkallas tills vidare om det på sannolika skäl kan antas att förarbeviset kommer att återkallas slutligt vid till exempel en dom. Det föreslås också att ett förarbevis ska kunna omhändertas direkt på platsen för den händelse som kan motivera en återkallelse. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 15 maj 2022.

När lagen om förarbevis börjar tillämpas den 1 maj kan Kustbevakning och polis börja med rutinkontroller till sjöss för att se om föraren har förarbevis. Förarbeviset kan återkallas om föraren har begått vissa sjörelaterade brott.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström