Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om ansökningsavgifter för spellicenser och tillstånd

Publicerad

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om ansökningsavgifter för tillstånd av spelprogramvara. Förslaget är ett led i regeringens arbete med att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden.

Regeringen överlämnade den 27 januari 2022 en remiss till Lagrådet med bl.a. ett förslag om ett nytt krav på tillstånd för spelprogramvara. Förslaget syftar till att få kontroll över programvaruutvecklingen och ger Spelinspektionen ett nytt verktyg i arbetet med att stänga ute olicensierat spel från den svenska spelmarknaden. Att olicensierat spel utestängs är en förutsättning för att kunna säkerställa ett högt konsumentskydd och att spelandet sker hos ansvarsfulla aktörer.

I promemorian föreslås att avgiften vid en ansökan om tillstånd för spelprogramvara ska uppgå till 120 000 kronor, medan avgiften vid ändring av ett sådant tillstånd föreslås uppgå till 30 000 kronor. Det föreslås även vissa andra ändringar till följd av det nya tillståndskravet, bl.a. att tillståndshavare ska spara uppgifter som behövs för tillsynen och en möjlighet att ta ut en avgift för tillsyn.

Promemorian som har gått ut på remiss t.o.m. den 9 maj 2022 innehåller även ett förslag om en höjd avgift vid ansökningar om förnyelse av licens för både kommersiellt onlinespel och vadhållning.

Presskontakt

Hanna Kretz
Pressekreterare hos socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-064 96 04
e-post till Hanna Kretz