Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förslag om idéburen välfärd lämnas till riksdagen

Publicerad

Regeringen har i dag beslutat en proposition med syfte att underlätta för idéburna organisationer att bidra till den offentliga välfärden. I propositionen föreslås bland annat att ett särskilt register ska upprättas och att offentliga upphandlingar ska kunna riktas särskilt till idéburna organisationer.

– Pandemin och Rysslands invasion av Ukraina är två exempel på hur vi behöver samla alla goda krafter som vill bidra till den offentliga välfärden. De förslag som nu överlämnas till riksdagen innebär att idéburna aktörer med sin kraft och kompetens kommer att kunna bidra mer till vår gemensamma välfärd, säger civilminister Ida Karkiainen.

I propositionen lämnas förslag på att upphandlande myndigheter ska kunna reservera rätten att delta i upphandlingar och valfrihetssystem till idéburna organisationer, förutsatt att det finns en koppling mellan organisationens syfte och den aktuella tjänsten.

I propositionen lämnas även förslag för idéburna organisationer som bedriver offentligt finansierad välfärdsverksamhet att registrera sig i ett särskilt register. Registrering ska vara frivillig och syftet är att registret ska underlätta kontakterna med det offentliga och fungera som en form av kvalitetsstämpel för idéburna organisationer.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Jonas Lannering
Pressekreterare hos civilminister Ida Karkiainen
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-057 23 36
e-post till Jonas Lannering