Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Första elpriskompensationen om drygt tre miljarder har betalats ut till elnätsbolagen

Publicerad

Kammarkollegiet har betalat ut drygt tre miljarder kronor till de första elbolagen, som nu kan börja förbereda utbetalningarna till hushållen. De första utbetalningarna till hushållen görs under april.

– Det är väldigt bra att det har gått så snabbt för staten att betala ut kompensationen till elbolagen, så att bolagen i sin tur snabbt kan få ut ersättningen till hushållen. Det är viktigt i dessa tider när många människor drabbas hårt av de höga energipriserna, säger energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar.

Den 16 mars 2022 betalade Kammarkollegiet ut drygt tre miljarder kronor till elva av landets elbolag, bland andra Ellevio (1,2 miljarder) och E.ON (1,7 miljarder). Ytterligare sex ansökningar har kommit in till Kammarkollegiet från elbolag och handläggs under dagen i dag.

Det innebär att elnätsbolagen kan förbereda utbetalningarna till hushållen. De första utbetalningarna kommer hushållen till del under april månad.

Definitiv tidpunkt då varje hushåll får sitt stöd beror dock dels på hur elnätsbolaget valt att hantera förmedling av stöd, dels med vilka intervall kunden får sina räkningar, t.ex. månadsvist eller kvartalsvist.

Presskontakt

Amalia Pedersen
Pressekreterare hos energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar
Telefon (växel) 08-405 10 00

Fakta

Det finns omkring 160 elnätsbolag, deras befintliga system för att återbetala pengar ser olika ut.

Elnätbolaget kan till exempel antingen göra en utbetalning till kunden eller kreditera nästkommande faktura med motsvarande belopp som stödet innebär. Har en kund till exempel kvartalsvis faktura och elnätsbolaget valt att kreditera nästkommande faktura kan det av den anledningen dröja lite längre än om kunden har månadsvis fakturering.