Pressmeddelande från Infrastrukturdepartementet

Hårdare tag mot bilmålvakter ska försvåra för kriminella

Publicerad

Regeringen går vidare med ytterligare åtgärder mot bilmålvakter för att bekämpa den organiserade brottsligheten. I en lagrådsremiss föreslår regeringen bland annat att det ska gå att flytta fordon i fler fall än idag och att ägaren ska anses vara den som var registrerad ägare vid flyttningstidpunkten.

– Regeringen har redan gjort stora insatser på området och fortsätter att försvåra för kriminella som vill utnyttja målvakter för brottslig verksamhet. Nu gör vi det enklare att flytta bilar som används för fusk med skatter och avgifter samt skärper kraven för att få tillbaka fordonet. Så gör vi det svårt för den som bryter mot lagen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth.

En bilmålvakt är en person som är registrerad i vägtrafikregistret som ägare i stället för fordonets verklige ägare. Fordonsmålvakter används ofta för att undkomma skatter och avgifter som hör till fordonet. Dessutom används de exempelvis i narkotikabrottslighet och organiserad stöldbrottslighet för att försvåra identifieringen av de inblandade.

I lagrådsremissen föreslår regeringen bland annat att regeringen ska kunna meddela föreskrifter som gör det möjligt för myndigheter att flytta fordon i fler fall än idag. Ägaren föreslås enligt den nya lagen också bli den som var registrerad ägare vid flyttningstidpunkten. Det förenklar hanteringen för kommunerna eftersom det inte i efterhand går att ändra förutsättningarna för flytten genom att ändra i registret.

Det föreslås även att den som vill återfå ett fordon som har flyttats till en särskild uppställningsplats på grund av fordonsrelaterade skulder först måste betala samtliga dessa skulder. Uppställningstiden för ett flyttat fordon förkortas i vissa fall från tre till en månad. Om en försäljning av ett flyttat fordon kan förväntas ge överskott ska det säljas för att finansiera flyttning och i vissa fall fordonsrelaterade skulder.

Förutom förslagen i lagrådsremissen avser regeringen att återkomma med ännu fler åtgärder.

Regeringen föreslår att lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023.

Presskontakt

Jennie Zetterström
Pressekreterare hos infrastrukturminister Tomas Eneroth
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-053 92 70
e-post till Jennie Zetterström