Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Högsta antalet utdömda fängelseår sedan myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet inleddes

Publicerad

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit del av 2021 års redovisning om resultaten av den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Resultaten visar bland annat 448 utdömda fängelseår, vilket är det högsta antalet sedan satsningen inleddes.

– Precis som förra året visar årets redovisning tydligt att det gemensamma arbetet är helt rätt väg att gå för att komma åt den organiserade brottsligheten. Det är inte en aktörs ansvar utan hela samhället som tillsammans behöver arbeta för att bryta nyrekryteringen och se till att inte en enda krona går till kriminella, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johansson.

Resultaten från 2021 års myndighetsgemensamma arbete mot organiserad brottslighet innebär bland annat:

  • Som ett resultat av de insatser som bedrivits inom samverkan utdömdes 448 års fängelse under 2021, vilket kan jämföras med 349 år året innan
  • Försäkringskassans återkrav uppgick till 62 miljoner kronor och 49 miljoner i förhindrade felaktiga utbetalningar
  • Kronofogdemyndigheten säkrade tillgångar för nästan 80 miljoner kronor
  • Skatteverket beslutade 99 miljoner kronor i höjning av skatt.

Den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet som pågår sedan 2009 omfattar Polismyndigheten, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Presskontakt

Angelica Vallgren
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-087 60 54
e-post till Angelica Vallgren