Pressmeddelande från Justitiedepartementet

Inventering av tillfälliga boenden för flyktingmottagandet i Sverige

Publicerad

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Mikael Ribbenvik, generaldirektör för Migrationsverket, höll i dag en pressträff om regeringens och myndighetens arbete med flyktingmottagandet. Där presenterades två nya regeringsuppdrag för att möta behovet av ökat antal boendeplatser för personer som behöver skydd.

Ladda ner:

– För att klara mottagandet av de tusentals som söker skydd i Sverige måste vi pröva varje tänkbar lösning. Stat, kommuner, näringsliv och civilsamhälle måste arbeta tillsammans. Många gör stora och viktiga insatser, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

På dagens pressträff presenterade generaldirektör Mikael Ribbenvik tre scenarion fram till juni över beräknat antal personer i behov av skydd och beräknat antal behov av boendeplatser.

Migrationsverket är ytterst ansvarig för att tillhandahålla boenden till personer i behov av skydd. För att det ska vara möjligt att möta det ökade behovet av boendeplatser har regeringen i dag gett Migrationsverket i uppdrag att uppföra och förvalta tillfälliga boenden, utifrån det behov av boendeplatser som myndigheten bedömer finns. Enklare boendeformer kan till exempel vara tält eller baracker som uppförs i statlig regi.

För att möta det ökande behovet av boendeplatser ger regeringen länsstyrelserna i uppdrag att inventera förekomsten av befintliga lokaler, anläggningar och även andra enklare boendeformer som kan användas som tillfälliga boenden på såväl kort som något längre sikt. Det kan till exempel vara lägenheter, vandrarhem, semesteranläggningar, idrottshallar och lagerlokaler som kan iordningställas för tillfälliga boenden. Inventeringen ska ske i nära dialog med kommuner, regioner och andra berörda aktörer.

Uppdragen beslutades vid ett extra regeringssammanträde i dag. Båda uppdragen ska redovisas senast den 25 mars 2022.

– Regeringen överväger även olika möjligheter för att få till en fördelning mellan kommuner där alla tar ansvar och hjälps åt, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.  

– Sverige ska ta sitt ansvar och andra länder i EU ska ta sitt ansvar, säger integrations- och migrationsminister Anders Ygeman.

Presskontakt

Ömer Oguz
Pressekreterare hos integrations- och migrationsminister med ansvar för idrottsfrågor Anders Ygeman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-048 09 59
e-post till Ömer Oguz