Pressmeddelande från Kulturdepartementet

Knut Weibull leder ny utredning om eventuell sammanslagning av mediemyndigheter

Publicerad

Kulturdepartementet tillsätter en utredare som ska undersöka konsekvenserna av en sammanslagning av Statens medieråd och Myndigheten för press, radio och tv. Utredare blir Knut Weibull, tidigare överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet.

Myndigheten för press, radio och tv och Statens medieråd är två myndigheter med närliggande uppdrag. I nuläget har båda myndigheterna bland annat som uppdrag att följa medieutvecklingen och olika uppdrag som rör skydd av barn från skadlig mediepåverkan.

– Frågor om det fria ordet, om mediernas betydelse för det demokratiska samtalet och om vikten av medie- och informationskunnighet är viktigare än någonsin. Vi vill skapa en samlad mediemyndighet som är väl rustad att möta samtidens utmaningar. Därför har vi valt att tillsätta denna utredning, säger kulturminister Jeanette Gustafsdotter.

Utredaren Knut Weibull tillsätts för perioden 1 april 2022 till 15 augusti 2022. Weibull har nyligen avslutat sin tjänst som överantikvarie vid Riksantikvarieämbetet. Dessförinnan var han rätts- och expeditionschef vid Kulturdepartementet.

Uppdraget går ut på att undersöka vilka konsekvenser en eventuell sammanslagning skulle få. I uppdraget ingår även att analysera lokalbehovet för Myndigheten för press, radio och tv, se över behovet av namnbyte och att lämna förslag på nödvändiga författningsändringar vid ett sådant inordnande. Därefter bereds frågan inom Regeringskansliet innan myndighetssammanslagningen tas vidare.

Vid frågor

Media och journalister som vill komma i kontakt med kulturministern, kontakta pressekreterare. För övriga frågor, kontakta växeln på 08-405 10 00 eller skicka e-post till Kulturdepartementets registrator.

Presskontakt

Tora Heckscher
Pressekreterare hos kulturminister Jeanette Gustafsdotter
Telefon (växel) 08-405 10 00