Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Krigets effekter för näringslivet ska analyseras

Publicerad

Det finns ett ökat behov av analyser och underlag för att kunna följa effekterna av den pågående ryska invasionen av Ukraina och sanktionerna mot Ryssland och Belarus. Regeringen gav igår därför Tillväxtanalys i uppdrag att analysera de effekter som kan uppstå för det svenska näringslivet.

Genom en ändring av Tillväxtanalys regleringsbrev för 2022 ger regeringen myndigheten i uppdrag att analysera effekterna för näringslivet i Sverige på kort och medellång sikt av de störningar och chocker på marknaderna som kan uppstå. Analysen ska omfatta handelsflöden, störningar på både insats- och efterfrågesidan samt effekter av ändrade priser. Även samhällsekonomiska konsekvenser i stort ska belysas.

– Sveriges åtgärder mot Rysslands väpnade angrepp mot Ukraina spänner över tre områden, sanktioner mot Ryssland, stöd till Ukraina och att stärka Sverige. Uppdraget till Tillväxtanalys syftar till att ge regeringen ett viktigt beslutsunderlag för arbetet med att föreslå åtgärder för att stärka Sverige, svensk ekonomi och svenskt näringsliv, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Redovisning ska ske löpande till Regeringskansliet beroende på utvecklingen i omvärlden.

Presskontakt

Kajsa Loord
Pressekreterare hos näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-075 97 31
e-post till Kajsa Loord

När blir regeringsuppdrag tillgängliga digitalt?

Regeringsuppdrag publiceras här på webbplatsen efter att de har expedierats.