Pressmeddelande från Justitiedepartementet

MSB ska föreslå åtgärder för att stärka det civila försvaret

Publicerad

Regeringen har i dag mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i uppdrag att föreslå åtgärder för att stärka det civila försvaret.

MSB får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret åren 2023–2025. Redovisningen ska innehålla både redan planerade åtgärder som kan tidigareläggas och förslag på ytterligare åtgärder. Åtgärderna ska redovisas i prioritetsordning och innehålla bedömningar av kostnader och tidsåtgång för genomförande.

Uppdrag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att lämna förslag på åtgärder för att stärka det civila försvaret

Myndigheten ges också i uppdrag att ta fram ett underlag avseende det civila försvaret på längre sikt, från 2024 och framåt. Underlaget ska bland annat innehålla analyser och bedömningar av aktörernas behov och förmågor inom det civila försvaret, förslag på åtgärder och prioriteringar samt kostnadsberäkningar.

– Nu tas ytterligare steg framåt i arbetet med att utveckla arbetet med det civila försvaret, säger justitie- och inrikesminister Morgan Johannson.

Uppdragets delar ska redovisas till Regeringskansliet senast den 10 maj 2022 respektive den 1 november 2022.

Presskontakt

Sofie Rudh
Pressekreterare hos justitie- och inrikesminister Morgan Johansson och pressamordnare på Justitiedepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-545 74 21
e-post till Sofie Rudh