Pressmeddelande från Socialdepartementet

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska informera om statsbidrag till föräldraskapsstödprogram

Publicerad

Regeringen har idag beslutat om att ge Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i uppdrag att informera kommunerna om statsbidraget till föräldraskapsstödprogram. Syftet med uppdraget är att tydliggöra att det har avsatts medel i det generella statsbidraget för att kommunerna ska kunna öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram.

– Det är viktigt att alla föräldrar får information om föräldraskapsstödsprogrammen som syftar till att stärka föräldraförmågan och relationen mellan barn och föräldrar. För att öka tillgången till föräldraskapsstödsprogram ger regeringen myndigheten i uppdrag att informera kommunerna om statsbidraget, säger socialminister Lena Hallengren.

Riksdagen beslutade att öka det generella statsbidraget med 100 miljoner kronor under 2022 för att möjliggöra för kommunerna att erbjuda en ökad tillgång till föräldraskapsstödsprogram som inriktas både mot småbarnsåren och tonåren, och som är tillgängligt oavsett vilken kommun den enskilde bor i. Det generella statsbidraget betalas ut automatiskt till kommunerna och bidraget är inte öronmärkt för vissa ändamål.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska särskilt uppmärksamma kommunerna på behovet av att nå ut till alla föräldrar, inte minst föräldrar som har lågt förtroende för socialtjänsten. Uppdraget omfattar även att myndigheten under början av 2023 ska följa upp om och hur bidraget har ökat tillgången till föräldraskapsstödsprogram.

Myndigheten ska senast den 28 april 2023 lämna en redovisning av arbetet till Socialdepartementet.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är insatser, aktiviteter och verksamheter riktade till föräldrar som stärker föräldraförmågan och relationen mellan förälder och barn. Det kan handla om att ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka föräldrars relation till varandra eller deras sociala nätverk.
(Källa: Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd)

Presskontakt

Sofia Brändström
Pressekreterare hos socialminister Lena Hallengren
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-065 16 12
e-post till Sofia Brändström