Pressmeddelande från Arbetsmarknadsdepartementet

Ny generaldirektör för ILO

Publicerad

Under Internationella arbetsorganisationens (ILO) styrelsemöte den 25 mars valdes Gilbert Houngbo till organisationens nya generaldirektör. Han kommer närmast från Internationella fonden för jordbruksutveckling som ordförande, premiärminister i Togo samt vice generaldirektör för ILO. Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson gratulerar den nya generaldirektören.

– Regeringen gratulerar Gilbert Houngbo till den viktiga rollen som ny generaldirektör för ILO. I en orolig tid där arbetsmarknaden är starkt påverkad av Rysslands invasion av Ukraina har ILO en mer betydelsefull roll än på länge. Den situation vi befinner oss i belyser den viktiga betydelsen av starka sociala institutioner i våra samhällen, institutioner som är ryggraden i våra demokratiska stater. Arbetsmarknadens parter bör i alla medlemsstater vara en integrerad del av dessa institutioner, säger arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark.

– Det är glädjande att Gilbert Houngbo har valts till det nya uppdraget. Houngbo tar med sig både en omfattande, mångfacetterad erfarenhet från FN-systemet, multilateralt samarbete och av arbetsmarknadsfrågorna. Med sina gedigna kunskaper kommer Gilbert Houngbo att fortsatt utveckla organisationen i en tid full av utmaningar, säger bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson.

Gilbert Houngbo tillträder som generaldirektör för ILO den 1 oktober 2022. Valet av ny generaldirektör genomfördes den 25 mars på ILO:s 344:e styrelsemöte. Sverige är sedan juni 2021 ordinarie styrelseledamot i ILO:s styrelse och hade därför röst- och yttranderätt vid styrelsemötet och vid valet av generaldirektör.

Fakta om ILO

Internationella arbetsorganisationen (International Labour Organisation, ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor. ILO verkar för att främja sysselsättning och goda arbetsvillkor samt värna fackliga fri- och rättigheter och stärka samarbetet mellan oberoende arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. ILO är unikt genom att det leds av regeringar, arbetsgivare och arbetstagare. ILO grundades 1919. Organisationen har 187 medlemsstateter och mottog Nobels fredspris 1969.

Presskontakt

Tobias Eke Vestergren
Pressekreterare hos bostadsminister och biträdande arbetsmarknadsminister Johan Danielsson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Yasmin Hussein
Pressekreterare hos arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-076 73 27
e-post till Yasmin Hussein